Nieświadome Uprzedzenia i Intersekcjonalność.

Rekomendacja webinaru  | Harvard Business Publishing

26 Stycznia, 2021 | 14:00 CET | 60 min | w języku angielskim

Dlaczego wybrałam dla Ciebie ten webinar? 

Nieświadome uprzedzenia są dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem. Mogą doprowadzić nas do nieuzasadnionych osądów na korzyść lub przeciwko jednej rzeczy, osobie lub grupie w porównaniu z inną, w sposób, który jest zwykle uważany za niesprawiedliwy.

Poznanie tego, czym jest nieświadome uprzedzenie i rozpoznanie jego różnych typów, może pomóc ci się mu oprzeć. Jeszcze ważniejsze jest zrozumienie, że wszyscy ulegamy czasami nieświadomym uprzedzeniom, a więc samoświadomość swoich ograniczeń. Liderzy w każdej organizacji odgrywają kluczową rolę w tworzeniu przestrzeni zrozumienia, szacunku i docenienia dla różnorodności. Zanim jednak będziemy mogli celebrować w pełni różnorodność w danej przestrzeni, musimy zrozumieć i przeciwdziałać wszelkim aktom dyskryminacji lub stronniczości, które mogą być spowodowane nieświadomymi uprzedzeniami.

Dołącz do tej ważnej rozmowy, aby lepiej zrozumieć kwestie uprzedzeń i intersekcjonalności.

Zgodnie z agendą spotkania, podczas webinaru:

  • Nauczysz się rozpoznawać, oceniać i zapobiegać własnym nieświadomym uprzedzeniom.
  • Zyskasz głębsze zrozumienie intersekcjonalności i tego, jak naraża ona ludzi na nakładające się systemy dyskryminacji.
  • Posłuchasz opinii współpracowników i międzynarodowego panelu klientów na temat udanych rozwiązań L&D w innych organizacjach.

Brzmi interesująco? Kliknij poniższy link i dołącz do webinaru.