HR i odpowiedzialne przywództwo

Autor: Anna Miazga |
Ekspertka ds. Zrównoważonego Rozwoju |

Zrównoważony rozwój – to dwa wyrazy tak bardzo ostatnio wykorzystywane przez firmy na całym świecie. Każdy chce być za pan brat z ekologią, dbać o prawa człowieka, być etyczny i postrzegany jako firma myślącą nie tylko o zysku. W strategiach i planach z zakresu CSR (Corporate Social Responsibility) nie może jednak zabraknąć zaangażowania działów HR i aktywności związanych z rozwojem pracowników. 

W ciekawy sposób na trendy rozwojowe wskazuję coroczny raport firmy Deloitte “Global Human Capital Trends 2020”. Zgodnie z wynikami badania, firma, która chce się przygotować na wyzwania przyszłości powinna postawić na jasny cel (zakorzenianie misji i wartości wśród zespołów, poszczególnych pracowników oraz w samym środowisku pracy), potencjał (pobudzanie możliwości drzemiących w pracownikach, aby mogli wykazać się w nowych obszarach) oraz perspektywę (podejmowanie odważnych decyzji w czasie nieustających zmian). Wskazane trendy oscylują wokół tematów współpracy zespołów, także międzypokoleniowych, budowania wartości i bezpieczeństwa, mocnego nacisku na budowanie silnej organizacji, która inwestuje w przyszłość pracowników i to w sposób strategiczny i perspektywiczny. “Wraz ze zmieniającymi się strategiami zarządzania talentami i niepewnością co do przyszłości pracy, pracowników, jak i miejsc pracy, firmy potrzebują wiedzy na temat przyszłych trendów kształtujących podejście do kapitału ludzkiego” przeczytamy w informacji od Deloitte. 

9 wspomnianych trendów to ogromne wyzwania dla działów HR i działów szkoleniowych zapewne wymagają nie tylko nowego podejścia, ale przede wszystkim budowania kompetencji w zespołach HR. To w tym miejscu firmy musi zacząć się podróż w stronę zrównoważenia.

Pełen raport do znalezienia tutaj: Deloitte “Global Human Capital Trends 2020”

Badanie „Global Human Capital Trends 2020” zostało przeprowadzone wśród blisko 9 tysięcy liderów HR, a także członków zarządów w 119 krajach, w tym blisko 200 z Polski, a także pogłębione o rozmowy z przedstawicielami kadry kierowniczej największych organizacji.

Anna Miazga LinkedIN