Różnorodność

Podnoszenie świadomości i celebrowanie różnorodności. Inicjatywa „IamRemarkable”.

Różnorodność jest bez wątpienia istotnym składnikiem wymiany różnych perspektyw i współpracy, mającym na celu zachęcanie do innowacyjnych rozwiązań i lepszych wyników w miejscu pracy. 

Jednakże, korzyści płynące z różnorodności w środowisku biznesowym wykraczają daleko poza wartości materialne. Korzyści, jakie przynosi, to także elastyczność, kreatywność, rozwój organizacyjny i indywidualny oraz możliwość lepszego dostosowania się do zmian rynkowych.

Różnorodność jest faktem.
Jeśli chcesz zgłębić temat różnorodności w miejscu pracy, zapraszamy na nasze sesje. 

Różnorodność w miejscu pracy

W tym module podzielimy się wiedzą na temat różnorodności i doświadczeniem we wdrażaniu inicjatyw różnorodności i inkluzji w różnych organizacjach. 

Po ukończeniu tego warsztatu będziesz potrafił/a:  

  • zdefiniować różne wymiary i dynamikę różnorodności;
  • opracować skuteczne polityki i inicjatywy promujące równe traktowanie; 
  • kształtować świadomość i postawy wspierające różnorodność i inkluzję;
  • opracować strategię zarządzania różnorodnością;
  • odnaleźć lokalne i globalne inicjatywy, w które warto się zaangażować.


Tę sesję dedykujemy
każdemu, kto planuje wdrożyć rozwiązania różnorodności i inkluzją w organizacjach i jest zainteresowany budowaniem otwartej, stymulującej, inkluzyjnej kultury firmowej.

neve-web-design-studio-08

Koszt grupowej sesji stacjonarnej będzie ustalany indywidualnie.

Jesteśmy przeszkolonymi moderatorkami warsztatów #IamRemarkable.

#IamRemarkable to inicjatywa Google wzmacniająca (“empowering”) i zachęcająca wszystkich, a zwłaszcza kobiety i grupy mniejszościowe, do promowania i świętowania swoich osiągnięć w miejscu pracy i poza nim.

Jest to interaktywna sesja, w której uczestnicy biorą udział w dyskusji i ćwiczeniach, mających na celu zwiększenie samoświadomości oraz rozwój pewności siebie i umiejętności skutecznego promowania się. Podczas sesji będzie także przestrzeń do wymiany doświadczeń, inspiracji, ale też wyzwań przed jakimi stoją grupy różnorodne. 

Program #IamRemarkable ma na celu:

1. Poprawę motywacji i umiejętności autopromocji kobiet i grup mniejszościowych.
2. Zmianę społecznego postrzegania  autopromocji.

Podczas 90-minutowych warsztatów #IamRemarkable:  

  • poznasz wyniki badań dotyczących autopromocji i nieświadomego nastawienia (unconscious bias);
  • weźmiesz udział w ćwiczeniu, w trakcie którego pomożemy Ci opowiedzieć o swoich osiągnięciach i przećwiczysz prezentacje swoich mocnych stron;
  • wymienisz spostrzeżenia w grupie dyskusyjnej.

Sesja oparta jest na materiałach Google #IamRemarkable. 

 

Pracujmy razem nad Twoim projektem!​

Prowadzimy indywidualne konsultacje dotyczące projektów i transformacji w obszarze różnorodności i inkluzji.